Historia

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII BUDOWY KOŚCIOŁA I ERYGOWANIA PARAFII RZYMSKO-KATOLOCKIEJ P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM.

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Królowej
27.04.1981r.
Otrzymanie pozwolenia na budowę kościoła w Gródeku nad Dunajcem. Plan kościoła wykonał mgr inż. Jerzy Boruta z Krakowa. Plan został zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.
22.08.1982 r.
Poświęcenia placu pod budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej przez Ks.Bp Jerzego Ablewicza - Biskupa Tarnowskiego.
22.06.1983r.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła przez Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny.
15.09.1983 r.
Rozpoczęcie budowy kościoła w Gródku nad Dunajcem.
22.08.1985 r.
Wmurowanie kamienia węgielnego prze Ks. Bp Piotra Bednarczyka - biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej.
15.08.1993r.
Poświęcenie kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej i poświęcenie obrazu Matki Boskiej Królowej przez Ks. Bp Józefa Gucwę - biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej. Obraz jest wierną kopią obrazu Matki Bożej z kościoła z Podola, który znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Kopię wykonali artyści Państwo Elżbieta i Witold Pazerowie z Tarnowa.
23.10.1996 r.
Erygowanie parafii pod wezwaniem Naśświętszej Maryi Panny Królowej w Gródku nad Dunajcem przez ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Ks.Bp Józefa Życińskiego. Proboszczem nowo otworzonej parafii zostaje mianowany Ks.Władysław Mucha.
07.03.1998 r.
Pierwsza wizytacja kanoniczna w nowo utworzonej parafii.Wizytację przeprowadził Ks.Bp Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski.W czasie wizytacji zostały poświęcone Stacje Drogi Krzyżowej. Stacje Drogi Krzyżowej wykonali artyści Państwo Elżbieta i Witold Pazerowie z Tarnowa zgodnie z projektem,zatwierdzonym przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.
21.11.1999 r.
Paświęcenie dzwona ufundowanego przez parafian z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 - lecia Chrześcijaństwa. Poświęcenia dokonałw dniu 21 listopada 1999r. Bp Władysław Bobowski - biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej. Dzwon wykonała Firma Felczyńskiech z Przemyśla. Na czaszy dzwonu został umiszczony napis "Chrystus Wczoraj - Dziś i Na Wieki" oraz " Dzwon ufundowali wierni parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Gródku nad Dunajcem".
24.09.2000 r. - 01.10.2000 r.
Misje św.Jubileuszowe, przygotowanie parafian do Uroczystości Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Misje przeprowadził Ks.Kazimierz Bukowiec ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św.Wincentego Paulo z Tarnowa.
08.11.2000 r.- 09.11.2000 r.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości Peregrynacji przewodniczył Bp Jan Styrna - biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej.
20.09.2004 r.
Wydanie dekretu przez Ks. Bp Wiktora Skworca - Biskupa Tarnowskiego, wyrażającego zgodę "aby w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Gródku nad Dunajcem, wierni mogli zyskiwać odpust z racji tytułu kościoła parafialnego w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej, albo bezpośrednio w niedzielę przed lub po tej uroczystości.
01.03.2005 r.
Otrzymanie zezwolenia od włądz kościelnych i świeckich na budowę cmentarze parafialnego i przystąpienie do realizacji planu budowy.
29.03.2008 r. - 30.03.2008 r.
Druga w historii parafii Wizytacja Kanoniczna. Wizytację przeprowadził Bp władysław Bobowski - biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej.
11.09.2011 r - 18.09.2011 r.
Misje Intronizacyjne z okazji Jubileuszu 250 -lecia istnienia Diecezji Tarnowskiej. Misje przeprowadził Ks. Wiesław Pietrzak SCJ.

Księża pracujący w Parafii Gródku nad Dunajcem.
  1. Ks.Stanisław Kukla - ówczesny proboszcz parafii Podole.
  2. Od 1981r. do 1990r. - Ks. Alfred Mleczko - rektor kościoła.
  3. Od 1990r. do 1993r. - Ks. MIeczysław Jakubczyk.
  4. Od 1993r. Ks. Władysław Mucha - proboszcz od 1996r.